bannerOSCG

Lijkt het zoeken en bergen van voorwerpen je niet iets voor een sportduiker? Toch wel! Iedere duiker komt namelijk wel eens iets tegen dat hij naar boven zou willen brengen. Daarnaast heb je misschien wel eens te maken gehad met een duiker die bij het te water gaan zijn bril of vinnen verloor. Zoiets kan opgevolgd door een wilde zoekactie, waarna niemand meer iets ziet en het voorwerp voor altijd verloren blijft. Het leren van effectieve zoek- en bergingsmethoden is dus iets dat goed van pas kan komen!

Na het doorlopen van deze specialisatie ben je in staat om:
- zelfstandig een zoekactie kunnen voorbereiden en uitvoeren, al dan niet in combinatie met andere duikers.
- een voorwerp van de bodem kunnen bergen met een hefballon.

Ingangsniveau
2*-duikbrevet

Globaal cursusprogramma
Theoriesessie I: zoeken onder water 1 uur
Praktijksessie I: zoekmethoden op het droge 1 uur
 twee duiken met zoekacties p.m.

Theoriesessie II: bergen 1 uur
Praktijksessie II: bergingsmethoden op het droge  1 uur
 twee duiken met bergingsacties  p.m.