bannerOSCG

Archeologische vondsten spreken tot de verbeelding. Vooral als het om vondsten onder water gaat. Beroepsarcheologen zoeken aan de hand van aanwijzingen naar voorwerpen, schepen of compleet vergane steden. Maar vaak ook worden er archeologische vondsten gedaan door amateur archeologen. 

Deze specialisatie is een introductie in de onderwaterarcheologie. Vragen als ‘Wat is onderwaterarcheologie?’, ‘Met welke wetten en regels heb je als onderwaterarcheoloog te maken?’ en ‘Waar kan ik meer leren over onderwaterarcheologie?’ komen uitgebreid aan de orde. Steeds is de situatie in de Nederlandse wateren als uitgangspunt genomen.

In de Nederlandse wateren ligt nog veel onontdekt archeologisch erfgoed. Dat is niet zo vreemd want Nederlandse activiteiten in het verleden hebben veelal te maken met de zee en de handelsrelatie met andere landen. Een groot deel van dit onder water erfgoed is al boven water komen te liggen. De inpoldering van de Flevopolders heeft bijvoorbeeld voor de ontdekking van het allergrootste tot nu toe bekende scheepskerkhof ter wereld gezorgd.