bannerOSCG

De 3*-duikopleiding is een leergang van verdieping: in deze opleiding worden de puntjes op de i gezet en de achtergronden van wat je tot nu toe als vaste gegevens hebt aangenomen verduidelijkt. Je wordt opgeleid als ‘begeleidend duiker’. Je leert in het onderdeel Redden hoe je moet reageren bij een duikongeval. Ook leer je hoe je duikers in opleiding kan begeleiden door duiktechnieken met hen te oefenen. Tenslotte worden je recente inzichten in de decompressietheorie aangeboden. Ook de 3*-duiker duikt binnen de nultijden. Voordat het 3*-duikbrevet kan worden aangevraagd, moet je in totaal minimaal 60 duiken hebben gemaakt. De duiken uit je vorige opleidingen tellen hierbij mee, evenals de duiken die je maakt in het kader van je opleiding.

Om deel te kunnen nemen aan de opleiding tot 3*-duiker moet je:

  • lid zijn of worden van de vereniging. Zodra je lid wordt van de vereniging wordt je automatisch ingeschreven bij de bond (http://www.onderwaterport.org)
  • minimaal 18 jaar zijn;
  • beschikken over een geldige medische goedkeuring voor het beoefenen van de duiksport;
  • beschikken over het 2*-duikbrevet of een gelijkwaardig ander brevet.

De 3*-duiker wordt in de Engelse benaming aangeduid als Dive Master. Dit is een internationaal bekende benaming, waarvan de bevoegdheden aansluiten bij wat de NOB-3*-duiker in zijn opleiding heeft geleerd.

Je kunt je verder in de duiksport verdiepen door het volgen van één of meerdere van de volgende specialisaties en/of je gaat door met je 1* instructeurscursus (deze wordt niet op de vereniging gegeven):